Palivové drevo

Tvrdé palivové drevo naštiepané suché/čerstvé v dĺžkach:

 • BUK    25cm, 33cm, 50cm a 100cm
 • DUB    25cm, 33cm, 50cm a 100cm
 • HRAB     25cm, 33cm, 50cm a 100cm
 • JASEŇ     25cm, 33cm, 50cm a 100cm
 • AGÁT       25cm, 33cm, 50cm a 100cm 
 •  

  Tvrdé palivové drevo voľne ložené suché/čerstvé


  Tvrdé palivové drevo paletované suché/čerstvé


  Mäkké palivové drevo naštiepané suché v dĺžkach:

  • BOROVICA   25cm, 33cm, 50cm a 100cm


  Mäkké palivové drevo voľne ložené suché


  Mäkké palivové drevo  paletované suché  Balené štiepky