Uhlie, koks a brikety

UHLIE čierne

  • frakcia 25/80
  • frakcia 40/80
  • frakcia 60/200
Volne ložené alebo vo vreci.

UHLIE hnedé - bylina
  • frakcia 40/80
Volne ložené alebo vo vreci.


Brikety hnedé - record
Volne ložené alebo vo vreci.


KOKS

  • frakcia 60/80
  • frakcia 40/60
Volne ložené alebo vo vreci.